Gråhegre – Ardea Cinerea

Gråhegre også kalt Heire av noen. Den finnes i hele Europa med unntak av Island og de aller nordligste områder. Hegren er i økende bestand i Norge og kan observeres opp til Nord-Troms langs kysten, der den livnærer seg i hovedsak av fisk og liker seg aller best i områder med næringsrike småvann, ved kysten og ved brakkvann. Maten jaktes i stillestående stilling, noe den kan gjøre i timer nesten uten å lee seg hvis omgivelsene ikke forstyrrer den. Redet som kan være så stort som en meter i alle retninger, bygges av kvist, gress og lyng. Gråhegren legger 3-5 egg i april–mai som ruges i ca 25 dager. Ungene er flygeklare etter 7-8 uker. Redene benyttes år etter år, man kan se reder fra gråhegre både høyt oppe i trær og på bakken. Bakken benyttes i hovedsak hvis det er flere hegrepar i samme område, da holder de seg tett sammen.

graahegre-3

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.