Grågås – Anser anser

Grågåsa var i sin tid en nesten utryddet art, men arten har tatt seg veldig bra opp igjen og kan i hovedsak ses langs kysten vår, som den også bruker som hekkeplass. Grågåsa ses også i både offentlige og private parker. Den er i utgangspunktet veldig sky, men har blitt mer utadvent etter som årene har gått. Dette fordi det har vært satt ut en hel del av dem i forbindelse med at arten var utrydningstruet tidlig på 1900-tallet. Grågåsa overvintrer i fåtall her langs kysten i Sør-Norge, men de foretrekker vinteren i Sørvest-Europa. Grågåsa lager sitt rede av gress og tilsvarende materiale, og gjemmer det stort sett veldig godt. De legger 4-6 egg som igjen klekkes etter rundt 30 dager. Ungene forlater redet på egne vinger etter ca 2 måneder.

 

graagaas-1

 

Miletjern 19.5.08

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.