Kanadagås – Branta canadensis

Kanadagåsa som er i andefamilien, ble i sin tid innført som parkfugl til Europa (rundt år 1900), men har med tiden blitt villfugl som hekker hovedsaklig i nærheten av vann, både saltvann og ferskvann. Kanadagåsen overvintrer i Norge og resten av Vest-Europa. Den liker gresskledde områder og de observeres som oftest flygende i formasjon når de flytter på seg over lengre avstander. Kanadagåsen er en voksende bestand her i Norge, og sommerstid tar de gjerne i par beslag på små sandbanker eller småøyer langs vannet. De livnærer seg i hovedsak av fisk, som den fanger inne på grunt vann. Kanadagåsa kan bli opp til 100 cm lang og kan ha vingespenn helt opp til 185 cm, den er Europas største gås. Den legger i snitt fem til syv egg og reiret ligger gjerne åpent til, det gjør den for å kunne observere farer tidlig, i rugeperioden er den svært hissig både på andre fugler og oss mennesker.

dsc_0916

dsc_0909

dsc_0881

kanadagaas-3

 

 

 

 

 

 

 

Grågås – Anser anser

Grågåsa var i sin tid en nesten utryddet art, men arten har tatt seg veldig bra opp igjen og kan i hovedsak ses langs kysten vår, som den også bruker som hekkeplass. Grågåsa ses også i både offentlige og private parker. Den er i utgangspunktet veldig sky, men har blitt mer utadvent etter som årene har gått. Dette fordi det har vært satt ut en hel del av dem i forbindelse med at arten var utrydningstruet tidlig på 1900-tallet. Grågåsa overvintrer i fåtall her langs kysten i Sør-Norge, men de foretrekker vinteren i Sørvest-Europa. Grågåsa lager sitt rede av gress og tilsvarende materiale, og gjemmer det stort sett veldig godt. De legger 4-6 egg som igjen klekkes etter rundt 30 dager. Ungene forlater redet på egne vinger etter ca 2 måneder.

 

graagaas-1

 

Miletjern 19.5.08