Bokfink – Fringilla coelebs

Bokfinken trives godt i løvskog hvor den lager små reder av kvist, som blir tildekket med mose og løv oppe i trærne. Bokfinken trekker sør og vestover i vintersesongen, de returnerer alltid til samme hekkeplass og gjerne til samme rede hvert år. Den er tilbake i Norge i mars-april og legger ofte to kull med egg i sesongen, 4-5 hver gang som klekkes etter 10-12 dager. Ungene er flyvedyktige etter omtrent 14 dager. Fuglen er en livlig kar som spiser insekter og edderkopper i hekkeperioden, og den går ikke av veien for en matbit fra oss i form av brødsmuler og solsikkefrø på fuglebrettet, eller på bakken i parken.

bokfink-hann

 

 

Bjørkefink – Fringilla mantifringilla

Bjørkefinken er en vakker liten fugl som kan være vanskelig å få øye på, men på en fjelltur kan man nesten si at alle har hørt den, en eller annen gang. Den er veldig sky men vi kan treffe den her fra april til oktober, den er i hovedsak i høyereliggende strøk, men forekommer tidvis også i lavlandet. Dette regulerer de om det er tidlig eller sen vår, er det sen vår blir den å finne i lavlandet der den legger 5 til 7 egg som klekkes etter 12 til 14 dager. Ungene forlater redet for sin første flytur etter ca 2 uker. Når høsten kommer samles det et utall som flyr samlet rundt og spiser bøkenøtter fra bøkeskoger, før trekket går mot kontinentet. Ikke mange, men noen av dem overvinter også i Norge. Bjørkefinken kan observeres på fuglebrettet hvis det står åpent og fredelig plassert, den livnærer seg på vinteren av frø fra trær og busker, ellers i året spiser den innsekter og edderkopper som den finner i trærne.

bjorkefink01

bjorkefink

Les om fuglebrett og fuglemat her…

Noen tips til fuglekasse finner du her…