Lavskrike – Perisoreeus infaustus

Lavskrikas tillitsfulle nærhet utenom hekkeperioden er spennende for enhver, dette en flott fugl å få sitte og beskue så nært som den så ofte tør komme. Lavskrikene flyr gjerne sammen flere stykker, og gir sjelden fra seg lyder i flukt. De er lettest å møte på i høyereliggende områder med gran, furu og gjerne en lett naturskog. De gjemmer mat i barksprekker og andre potensielle opplagringsplasser i trærne for å ha vinteren gjennom, i tilfelle mattilgangen blir mindre. Reirene deres er enkle og laget av kvist, de rommer som regel lavskrikas 4-5 egg i 19 dager før ungene flyr av sted ca 20 dager senere. Lavskrika livnærer seg i første omgang av insekter, smågnagere, en og annen småfugl.

lavskrike

lavrskrike-05-2007

lavskriken-04-03-2008

lavskrike-aug08-1

lavskrike-aug08-3

lavskrike-aug08-2

lavskrike-03-2008

Les om fuglebrett og fuglemat her…

Noen tips til fuglekasse finner du her…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.