Bokfink – Fringilla coelebs

Bokfinken trives godt i løvskog hvor den lager små reder av kvist, som blir tildekket med mose og løv oppe i trærne. Bokfinken trekker sør og vestover i vintersesongen, de returnerer alltid til samme hekkeplass og gjerne til samme rede hvert år. Den er tilbake i Norge i mars-april og legger ofte to kull med egg i sesongen, 4-5 hver gang som klekkes etter 10-12 dager. Ungene er flyvedyktige etter omtrent 14 dager. Fuglen er en livlig kar som spiser insekter og edderkopper i hekkeperioden, og den går ikke av veien for en matbit fra oss i form av brødsmuler og solsikkefrø på fuglebrettet, eller på bakken i parken.

bokfink-hann

 

 

Bjørkefink – Fringilla mantifringilla

Bjørkefinken er en vakker liten fugl som kan være vanskelig å få øye på, men på en fjelltur kan man nesten si at alle har hørt den, en eller annen gang. Den er veldig sky men vi kan treffe den her fra april til oktober, den er i hovedsak i høyereliggende strøk, men forekommer tidvis også i lavlandet. Dette regulerer de om det er tidlig eller sen vår, er det sen vår blir den å finne i lavlandet der den legger 5 til 7 egg som klekkes etter 12 til 14 dager. Ungene forlater redet for sin første flytur etter ca 2 uker. Når høsten kommer samles det et utall som flyr samlet rundt og spiser bøkenøtter fra bøkeskoger, før trekket går mot kontinentet. Ikke mange, men noen av dem overvinter også i Norge. Bjørkefinken kan observeres på fuglebrettet hvis det står åpent og fredelig plassert, den livnærer seg på vinteren av frø fra trær og busker, ellers i året spiser den innsekter og edderkopper som den finner i trærne.

bjorkefink01

bjorkefink

Les om fuglebrett og fuglemat her…

Noen tips til fuglekasse finner du her…

Ærfugl – Somateria mollissima

Ærfuglen kan observeres langs hele norskekysten, og de aller fleste overvintrer ved kysten vår, men noen få overvintrer i Danmark. Ærfuglen er en fenomenal dykker som kan være under vann opptil halvannet minutt, og kan nå dybder på 30 meter. De nærer seg med blåskjell, sjøstjerner, snegler, kråkeboller og krabber. Maten hentes langt nede og fraktes till overflaten for bearbeiding og bespisning. Reirene bygges ofte nær vann, og gjerne der flere par holder til. Eggene ruges i 26-28 dager og ungene er flygedyktige etter ca 24 dager.

aerfugl-svenner-01

 

aerfugl-svenner-02

 

 

Blåmeis – Parus caeruleus

Blåmeisen er i hovedsak en standfugl, og den kan vi møte på stort sett overalt hvor vi ferdes. Vanlig i hele Sør-Norge, noe i Nordland og ellers i store deler av Europa.  Den er egentlig ikke så sky, og bygger gjerne rede i hagen din hvis forholdene ligger til rette for det. En veldig vanlig art å se på fuglebrettet, men den livnærer seg også med små insekter, bær og frø. Reiret lager den i hovedsak i gamle spetthull, eller en og annen tom fuglekasse som den finner for godt å innrede med mose, dyrehår og fjær. Blåmeisen legger alt fra 7-14 egg, som klekkes etter ca 14 dager. Ungene er klare for sin første flygetur etter ca 19 dager.

 

blaameis01

Les om fuglebrett og fuglemat her…