Vipe – Vanellus vanellus

Vipen finnes i størstedelen av Europa og her i Norge er den mest utbredt i Sør-Norge. Vipen foretrekker i første rekke våtmarksområder, områder med jordbruksarealer, myrer og beitemark, men er også å se på fjellet i åpent terreng rundt bjørkeskog og ved saltenger langs kysten. Eggene legges og ruges stort sett rett på bakken i nærhet av kort gress. Vipen legger i snitt 4 olivenbrune egg i mars-april som ruges i 26-29 dager. Etter ca 40 dager er de flyveklare. Vipen overvintrer i liten grad i Norge, de aller fleste trekker vestover langs Atlanterhavskysten og sørover mot Spania og Portugal.

vipe-05

vipe

vipe-2