Tornirisk – Carduelis cannabina

Dette er en liten sosial fugl som i sin tid var å observere over hele Europa, som i disse dager er en mer sjelden art å se. Men den finnes på spesielle steder enda, og er den i ditt område observeres den oftest i høylytt og hurtig sang og aller helst er de et par. Den trives best i områder med mye kratt, ugress og busker, som for eksempel på Mølen. Her finner du den syngende på god avstand fra oss mennesker. De flyr fra busk til busk, i håp om å finne seg en uforstyrret plass. De spiser stort sett sin føde på bakken og trives best med ugressfrø som mat. Tornirisken legger 4-6 egg, og de klekkes ut etter ca 10 dager. Ungene er flygedyktige ette ca 10 dager.

tornirisk-1