Svarttrost – Turdus merula

Svarttrosten sin høylytte og helt spesielle sang og varsellyd er ikke til å ta feil av. En beundringsverdig liten sak med veldig mye lyd som man kan høre morgen og kveld. Svarttrosten er vanlig i størstedelen av Europa, og mange av dem overvintrer i Norge på vinterstid langs kysten vår. De som trekker av sted på vinteren, drar i hovedsak til Sør- og Vest-Europa. Svarttrosten finner du i hager, parker og skogholt. Den legger 4-5 egg som klekkes etter ca 14 dager. Ungene er flygedyktige etter tilsvarende tid, altså ca 14 dager. Ungene er mørk brune, og kommer til verden i reder som er plassert i busker og kratt.

svarttrost-23mai08

svarttrost-04