Skogforglemmegei eller Skogminneblom – Myosotis sylvatica

Planten er flerårig, noen ganger toårig. Stengelen er svært grenet med mange blad, og blomsterskaftet oftest lengre enn begeret. Beger delt mer enn halvveis ned, med smale tenner som spriker noe i fruktstadiet, og myke, opptil 0,2 mm lange krokhår. Krone opptil 8 mm bred.

Familie: Rubladfamilien – Boraginaceae

Størrelse: 20-30 cm høy

Utbredelse: Dette er egentlig en forvillet hageplante, som gjerne ses i lavlandet.

Arter som ligner: Engforglemmegei, Fjellforglemmegei