Sothøne – Fulica atra

Sothønefruens ”bjeffende” lyd kan man ikke unngå å høre om de er i nærheten, hannen har litt kortere, men like høy lyd. De hekker som oftest i grunne innsjøer som er rike på vegetasjon her i Sør-Norge, i hekkeperioden er de veldig kranglete seg i mellom og lager langt mer lyd enn de fleste andre fugler. Sothøna livnærer seg ved å spise gress, siv, insekter og snegler, og byr du den på brød eller tilsvarende så takker den alltid ja. Den skaffer seg mat ved å trekke inn på land, gjerne i grøntområder og er sjelden å se på åpent hav. Selv om det kan forekomme vinterstid langs kysten da småvann gjerne fryser igjen. De bygger sivreir inne på grunnen i beskyttelsen av vegetasjonen og legger alt fra 5 til 10 egg. De fleste av dem overvintrer langs kysten mens de resterende reiser til Vest-Europa.