Stokkand – Anas platyrhynchos

Stokkand – Anas platyrhynchos som denne grasanden heter, er en veldig vanlig and som kan ses stort sett overalt hvor det finnes vann. Den eldste beviselige stokkanden som er registrert så langt er 25 år gammel, og de er omtrent 60 cm lange. I sommerhalvåret kan hannen og hunnen være like, men hunnen har mørkere nebb. Uansett hvordan man ”vrir og vrenger” på hannen, har den en fabelaktig fargesammensetting. Hunnen er noe mer beskjedent beriket med farger, men det kommer kanskje av at den legger egg stort sett langt vekk fra vann, slik at den på denne måten skjuler seg bedre enn med hannens fargespekter. Den starter å legge egg så snart is-smeltingen er i gang, antallet varierer, men 10-12 egg er vanlig. Rugingen tar 27 til 28 dager, og hunnen gjemmer reiret for hannen i denne perioden. Ungene er svømmedyktige så fort de er ute av reiret, men hannen dreper eller drukner dem i begynnelsen, dersom han kommer til. Vi har mange overvintrende stokkender i Norge, men noen individer velger likevel å ta seg en ferie i Vest-Europa.

stokkand-3

stokkand-2

 

 

 

Laksand – Mergus merganser

Laksanden livnærer seg av fisk som den villig dykker vel og lenge etter for å fange. Anden er relativt stor i forhold til andre ender og skiller seg godt ut i mengden. Laksanden legger alt fra 7-13 egg, litt avhengig av områdene den hekker i. Eggene klekkes etter i overkant av 30 dager. Den lager sine reder i hule og felte trær, gamle svartspetthull eller i forlatte fuglekasser langs innsjøer og stille småvann. I Sør-Norge oppholder den seg stort sett med noen unntak, i innlandet, mens lengst i nord trekker den ut mot kysten.

laksand-05

laks-and

 

 

 

Gravand – Tadorna tadorna

Denne arten danner en slags systematisk overgang mellom And og Gjess, den er lett gjenkjennelig på den vakre fjærdrakten og det knallrøde nebbet. Anden er avhengig av gruntvannsområder da føden består for det meste av liten snegl, som fanges ved at den filtrerer mudderet i nebbet sitt.

Gravanden er en trekkfugl som ytterst sjeldent observeres vinterstid, men allerede fra mars kan man observere den tilbake på hekkeplassene sine etter overvintringen langs nordvest-europeiske kyster. Ungfuglene blir her oppe i Norge og langs svenskekysten til slutten av august-oktober, mens de voksne gravendene returnerer så tidlig som i juli måned for å samles i Vadehavet for å myte*.

Vadehavet er et randhav av Nordsjøen som ligger mellom de Frisiske øyene og det Nederlandske, Tyske og Danske fastland. Ved lavvann blir størsteparten av Vadehavet tørrlagt, området strekker seg over ca 450 kilometer og er 5-30 kilometer bredt. Så her har fuglene et eldorado med mat i perioden havet trekker seg tilbake.

gravand-2

 

gravand-1