Slåpetorn – Prunus spinosa

Dette er en tettgrenet busk i rosefamilien – Rosaceae – med sprikende kvister og korte, spisse vedtorner. Bladene er nokså smale og eggformede. De er runde i spissen og lodne under. Slåpetorn blomstrer om våren, før løvsprett, og enkelte steder kan buskene utgjøre ”vegger” av hvite blomster. Selve blomstene er små, kortskaftet, og vokser i klynger på kvistene. Kronbladene er hvite med gule støvbærere. Fruktene blir blådugget og runde, med en litt ”snerpete” smak. For øvrig i slekt med både kirsebær og plomme. Størrelse: 2-5 meter Utbredelse: Omkring Oslofjorden og langs kysten til Hordaland, i skogkanter og på tørt berg.

slaapetorn-flere

slaapetorn-enkelt

slaapetorn-baer

slaapetorn-modne

 

 

 

Einer – Juniperus communis

Denne busken har stikkende nåler, og stamme som enten vokser opprett eller liggende, og på den måten danner hele kratt. Det skilles mellom hann- og hunnplanter, men faktisk finnes det også planter som er begge kjønn på samme busk. Hannbusken har ca 15 pollenbærere som sitter tett sammen, og bare på hunnbusken danner det seg blomster som kjennes som einerbær. I begynnelsen er disse grønne, deretter blåduggede og etter et par år er de nærmest blåsorte.

einer-flere

Familie: Sypressfamilien – Cupressaceae
Størrelse: Inntil 17 meter høyt, men vanligst inntil 2 meter
Utbredelse: Vanlig i hele Norge

einer-baer

einer-gren

 

 

 

Berberiss – Berberis vulgaris

Berberiss er en flerårig sommergrønn busk med lange, buede greiner. Bladene er enkle, og det er skarpe torner nedenfor bladfestet. Torner er omdannede blad. Busken har blomster i klaser, gyllengule og skålformede, og har en sterk honninglignende duft. Bærene som følger etter avblomstring er røde og avlange, og ca 1 cm store. Planten er trolig innført til landet, muligens så tidlig som på 1600-tallet. I mange landbruksområder er Berberissen utryddet fordi det lever en sykdomsframkallende sopp på den som angriper korn.  

berberis-busk
Familie: Berberisfamilien – Berberidaceae
Størrelse: ca 100-300 cm
Utbredelse: Vanlig nord til Trøndelag.
Arter som ligner: Berberis vulgaris er den eneste viltvoksende i Norge av de 450 Berberis-artene som finnes.

berberis-gren

berberis-macro

berberis-baer 

roed-berberis