Strandnellik – Armeria maritima

Strandnellik eller Fjærekoll som den også kalles, er flerårige planter, regelmessige 5-tallsblomster med 5 støvbærere og griffel. Begeret er hinneaktig og sitter igjen på frukten. Stengelen har som regel små hår. Rosettblad 1-1,5 mm brede, linjeformete, butte. Nedvendt slire under blomsterstanden. Blomstene varierer i fargen fra rosenrøde til nærmest lilla, og duftende. Blomstrer mest i mai-juni, men noen eksemplarer står helt til høsten. Enkelte steder danner planten hele rosa tepper ved svabergene.

Familie: Fjærekollfamilien – Plumbaginaceae

Størrelse: 10-25 cm

Utbredelse: Vanlig på strandenger og svaberg langs hele kysten, men kan også finnes i veikanter i innlandet.

 

 

 

 

 

 

 

Blodstorknebb – Geranium sanguineum

Denne planten har store blomster som er blodrøde til dyp lilla i farge. De sitter enkeltvis på lange stilker, men gjerne mange på samme sted. Frukten ligner et nebb, og kan være 3-4 cm lang. Bladene er flikete med lange tagger, og skiller seg slik fra Skogstorknebb, som også er lysere av farge. Blomstrer juni til september i skogkanter, i tørre kratt, og på berg.

Familie: Storknebbfamilien – Geraniàceae

Størrelse: 15-60 cm

Utbredelse: Nokså vanlig til Hordaland.

 

 

 

 

Stemorsblomst eller «Natt og dag» – Viola tricolor

Planten er opprett og forgrenet. Ørebladene er finneformet med lansettformet endefinne. Kronen er lengre enn begeret, vanligvis blå, gul og hvit, sjelden bare gulhvit.

Familie: Fiolfamilien – Violaceae

Størrelse: 10-25 cm, krone 15-25 mm

Utbredelse: Vanlig i nesten hele Norge, men mer sjelden i nord.

Arter som ligner: Åkerstemorsblomst

 

 

 

 

 

 

Skogforglemmegei eller Skogminneblom – Myosotis sylvatica

Planten er flerårig, noen ganger toårig. Stengelen er svært grenet med mange blad, og blomsterskaftet oftest lengre enn begeret. Beger delt mer enn halvveis ned, med smale tenner som spriker noe i fruktstadiet, og myke, opptil 0,2 mm lange krokhår. Krone opptil 8 mm bred.

Familie: Rubladfamilien – Boraginaceae

Størrelse: 20-30 cm høy

Utbredelse: Dette er egentlig en forvillet hageplante, som gjerne ses i lavlandet.

Arter som ligner: Engforglemmegei, Fjellforglemmegei

 

 

 

 

Gjøksyre – Oxalis acetosella

Dette er en flerårig urt som har krypende, tynn jordstengel med skjellblad. Bladene er trekoblete, stilkete, kan minne litt om kløverblad og folder seg sammen om kvelden. Gjøksyre blomstrer enkeltvis på lange stilker, men man ser gjerne mange på samme sted. Kronen har 5-tallige hvite blad (av og til kan de ses med rosa eller blålig krone), med fiolette årer. Kapselen skyter ut frøene når de er modne.

Familie: Gjøksyrefamilien – Oxalidaceae

Størrelse 5-15 cm

Utbredelse: Vanlig til Troms, sjelden nordenfor.

 

 

 

 

Engfiol – Viola canina

Flerårig plante med grenet jordstengel, og uten tydelig skille mot overjordsstengler. Stenglene visner ikke helt ned om høsten. Bladene er tykke, oftest lenger enn brede, og hjerteformet. Øreblad store med framrettete tenner som holder seg grønne lenge. Store vedheng på begerbladene. Kronbladene er blå til lys lilla (sjelden hvite). Spore lang, hvit eller hvitgrønn.

Familie: Fiolfamilien – Violaceae

Størrelse: ca 10 cm

Utbredelse: Vanlig i lavlandet og dalfører til Vest-Finnmark

Arter som ligner: Marsfiol, Skogfiol, Krattfiol

 

 

 

 

Peter Wessel

Peter Wessel gikk i fast rute mellom Larvik og Fredrikshavn fra 1984 til april 2006. Fra 2006 til den hadde sin siste tur for Color Line i 2008 gikk ferjen mellom Larvik og Hirtshals. Larviks stolthet går nå i rute mellom Civitavecchia og Olbia i Middelhavet under navnet Snav Toscana. Peter Wessel het fra dens byggeår i 1981 MS Gotland, men fikk samme året navnet Wasa Star. Peter Wessel hadde en del forskjellige ruter i årene fram til 1983, da Larvik-Fredrikshavnferjen kjøpte den.

dsc_3375

I mars 1984 ble båten omdøpt til Peter Wessel og satt inn i rute mellom Larvik og Fredrikshavn. I 1988 ble båten sendt til Tyskland og forlenget med 22,5 meter for å forbedre lugarkapasiteten og antall lastemeter på dekk. I slutten samme år ble den på nytt satt i samme rute som tidligere mellom Larvik og Fredrikshavn, nå under eierskap av Larvik Line a/s som kun var en navnendring av selskapets opprinnelige navn. I 1996 ble båten leid ut til Color Line Larvik med samme rute, Larvik Line inngikk i Color Line fra 1997 etter oppkjøp.

dsc_3327

 

 

 

MS Christian IV

MS Christian IV gikk i rute mellom Oslo og Hirtshals fra 1991 til 1994 før den ble satt i rute mellom Kristiansand og Hirtshals i 1994, denne ruten seilte den til 2008. Da ble den erstattet med Color Lines nye Superspeed 1 og byttet havn til Larvik som avløser etter Peter Wessel fram til 15. juni 2008. Den var da solgt til Stella Navis Russia, Finland og ble levert i juli samme år. Pr 2012 heter båten M/S WIND PERFECTION, les mer her!

dsc_0890

MS Christian IV ble bygget i 1981 og ble da døpt til MS Olau Britannia, den har også seilt under navnet Bayard da i eierskap av Fred Olsen & co. Skipet har hatt noen forskjellige distanser den har seilt, blant annet Sherness-Vlissingen og i 1995 gikk den i en periode mellom Moss og Kiel før den fast gikk mellom Kristiansand-Hirtshals.

dsc_7641

Etter at skipet forlot Color Lines eierskap i 2008 ble den omdøpt til Julia, og hadde rute mellom Helsingfors og St Petersburg, denne ruten er innstilt (pr april 09)og skipet skal nå selges igjen.

Historien til Christian IV har blitt lang med tiden, og alt dette kan du lese om i loggen på Fakta om fartyg.

dsc_7625

dsc_7633

dsc_0921

Alderen har nok satt sine spor…

M/S SuperSpeed 2

M/S SuperSpeed 2

superspeed2-01

Så var dagen kommet for ankomst av Larvik og Color Line’s nye flaggskip, SuperSpeed 2

superspeed2-02

Småbåtene fulgte SuperSpeed 2 side om side inn i indre havn

superspeed2-09-1

Visst er den stor, hele 211 meter lang og med god plass til sine 1928 passasjerer

superspeed2-03

Flotte, moderne og fartsfylte linjer preger SuperSpeed 2. Og med sine 27 knop går det raskt over «fjorden»

superspeed2-04

SuperSpeed 2 tutet iherdig som honnør til alle de frammøtte, og bilene på brygga tutet velvillig «takk» tilbake.

superspeed2-05

Høyt der oppe fulgte de skipet tett til Larvik havn

superspeed2-06

Det var folk stort sett hvor enn man beveget seg i indre havn, eller til vanns, store og små

superspeed2-07

Fra Fritzøe brygge til Marius brygge var det godt med skuelystne

superspeed2-08

Endelig helt på sitt nye leie i Larvik havn

superspeed2-11

Kvelden før den store dagen lyste kveldssolen opp den nye terminalen til Color Line

peterwessel-superspeed2

Hvor mange turer Peter Wessel har gått fram og tilbake Larvik-Danmark vet man kanskje ikke sikkert, men det er mange! I dag heter den M/S Snav Toscana og «ferierer» mellom Civitavecchia og Olbia i Middelhavet. Vi får håpe den har det bedre nå enn i vårt kalde hav. 🙂

superspeed2-13

SuperSpeed 2 er kommet for å bli, den kan ikke erstatte Peter Wessel, men den starter en ny epoke i skipsfart for Larvik havn, og Larviks befolkning. Her forlater SuperSpeed Larvik for første gang 8. juni i flott lavt sollys.

 

 

Fjellganger og bunkere

Bunkere er militære forsvarsstillinger eller tilfluktsrom av stein eller betong. De første bunkerne i Europa antas å ha kommet under krigen mellom Tyskland og Frankrike i 1870. Bunkerne eller tilfluktsrommene er bygget for beskyttelse under krigen, både for sivile og for styrkene i krigen, da spesielt under bombeangrep. I moderne tid er tilfluktsrommene utstyrt med filter og skjerming som også beskytter mot atomvåpen. Det oppbevares mat, medisiner og annet nødvendig utstyr der slik at man kan være der over lenger tid til eventuelle farer er over. De gamle fjellbunkerne var ikke utstyrt med slikt utstyr, her gjaldt det bare å komme seg i sikkerhet og med det aller nødvendigste utstyret som man rakk å få med seg når flyalarmen gikk.

I forsvarsverk som her ute i Brunlanes finnes det fremdeles rester etter skyttergraver, små huler og lange ganger ute på svabergene. Gangene, eller tilførselslinjene som de heter, er laget for å frakte militært utstyr som ammunisjon og alt annet som kunne være nødvendig for underhold av soldatene på de enkelte steder.

 

Hummerbakkfjorden:

hummerbakkfjorden-stilling

hummerbakkfjorden-stilling2

hummerbakkfjorden-bunker

hummerbakkfjorden-revet-gan

 

Langestrand:

langestrand

langestrand-1

 

Oddane:

oddane-fjellgang

 

Gurvika:

gurvikafjellet-fjellganger

 

Mølen:

molen-bunker-02

molen-bunker-01

 

 

 

Nausttuft

Fra Norge kjennes et stort antall nausttufter fra Jæren og nordover. Denne tuften ved Hummerbakkfjorden er imidlertid foreløpig den eneste av sitt slag langs kysten av Øst-Norge. Mange naust på vestlandet antas å være eldre enn vikingtid, og har blitt tolket som spor av en politikk med hensikt om å samle større områder gjennom å etablere leidangslignende flåtestyrker.

nausttuften-3

Nausttuften her ved Hummerbakken ble gjenstand for en undersøkelse september 1991. Men funnene som ble gjort kunne ikke gi noen svar om dateringer. Antagelsene om at tuften er fra vikingtid baseres på nivåforskjellen mellom tuften og havets nivå.

nausttuften-1

Her ligger tuften et stykke inn fra land ettersom landhevingen har medført en strandforsyvning. Tuftens innvendige mål er ca 20 meter og kan altså ha rommet et fartøy noe mindre enn Oseberg- og Gokstadskipene, som begge har en lengde på ca 23 meter.

Tekst: Fra oppslagstavle på stedet

 

 

Bygdeborger

Bygdeborger er gamle forsvarsverk og evakueringssteder, plassert på fjelltopper med utsikt over bygdene. Man går ut fra at de er bygget i eldre jernalder, så tidlig som i romertiden (år 50-400 e.Kr.) og i folkevandringstiden (år 400-600 e.Kr.). På denne tiden var Brunlanes et viktig knutepunkt når det gjaldt handel med provinsene langs Rhinen i Mellom-Europa. Da befolkningen i Europa begynte å forflytte seg innen Romerrikets grenser i stor skala, fulgte urolighetene med oppover til vårt distrikt. Det var konflikter og stridigheter om land og gods. Innbyggerne i Brunlanes må ha hatt et behov for trygge tilfluktssteder, og depoter til oppbevaring av verdigjenstander og forråd av nødvendigheter. På toppen av nøye utvalgte åser, hadde de full kontroll over fiender som forsøkte seg på innrykk i bygda, det være seg både ”fra lands og fra vanns”.

bygdeborg-03

Det var ikke alle åser som var velegnet for bygdeborg-bygging, og det antas å ha vært flere kriterier for utvelgelse: Åsen måtte ligge på et sted hvor det ga god utsikt mot landevei og/eller vannvei. Den måtte være uinntakelig fra nærmest alle kanter, unntatt der hvor bygdefolket selv kunne komme seg greit opp med folk, husdyr og proviant. Det måtte være forholdsvis enkelt å få båret opp steiner og andre materialer til borgen. I tillegg burde det være et vannreservoar til folk og fe på toppen, og man kan ane at det måtte være en fordel med utsyn til nærliggende varder som ble satt i flammer som varsel ved fiendeinnrykk.

bygdeborg-02

Vi vet ikke eksakt hvordan bygdeborgene opprinnelig så ut, men en del kan vi likevel tenke oss til etter de funn som er gjort. Ettersom borgene stort sett hadde bare èn eller noen få mulige veier opp, ble disse ble sperret av med stokker og/eller stein da bygdefolket hadde kommet seg vel innenfor. Det er funnet rester etter forsvarsverkene – enkelte steder forholdsvis hele ”steingjerder”, mens andre steder bare nedrast stein. Noen bygdeborger har vært store med flere murer innenfor hverandre, men dette ser ikke ut til å ha vært tilfelle med borgene i Brunlanes. Man antar det har vært bygget stående palisader av trestokker oppå murene for ekstra sikring, noen også med vakttårn, men dette er forlengst borte. Noen steder har det sikkert også vært satt i brann av angripere. Der palisadene var enklere, antas det å ha stått spisse stokker ut fra muren, slik at angriperne ble hindret i å komme for nær, særlig på hest.

bygdeborg

Tegning av Karl-Iwar Karlson

Da innbyggerne rømte opp på bygdeborgene, må de ha forutsett at fienden kunne ”vente dem ut” nedenfor murene. Antagelig var det derfor man brakte med seg husdyr, slik at man hadde proviant ved en eventuell utmattelsesteknikk fra inntrengernes side, men også for å beskytte seg mot berøvelse av livsgrunnlag. Vannreservoarene må derfor ha blitt brukt både av mennesker og dyr. Der man fremdeles kan se spor etter disse, er det som regel bare myrhull eller en fordypning i grunnen. I de borgene hvor innbyggerne har oppholdt seg over lengre tid, må det ha vært husly for mange. Enkelte steder er det funnet leirkar, dyrebein, kull og jernfragmenter, noe som støtter opp under teorien om at det kan ha vært aktivitet over tid oppe i borgene.

Under angrep og for å kunne nedkjempe fiender på vei opp mot borgen, er det trolig at bygdeborgfolket hadde kastesteiner på innsiden av murene. Ellers var pil og bue det mest anvendte forsvarsutstyret i folkevandringstiden. Da vi vet at flere bygdeborger har ligget med utsyn til hverandre, kan vi kanskje også tro at de hadde varder som ble tent for å signalisere etter hjelp.

Enkelte bygdeborger har fått navn som for eksempel ”Røverborgen”, noe som tyder på at landeveisfanter og samfunnets utskudd tok borgene i bruk som skjulesteder ettersom årene skred fram. I Norge er det så lang oppdaget nærmere 400 bygdeborger, i Brunlanes er bare 3 registrerte, men antallet kommer sikkert til å stige etter hvert som flere blir oppmerksomme på hva de kan se etter for å finne tegn etter de gamle forsvarsverkene og utsiktspostene.

bygdeborg-01

Haugeneåsen har antagelig hatt det største forsvarsanlegget i Brunlanes, og man kan finne stein på store områder, blant annet på åsens sørøstlige parti. På Løkås ved Austein vil du finne runde, mosegrodde steinvoller på nordsiden av åsen. Mindre enn èn kilometer fra Løkås ligger Korpås, og her finner vi også et registrert forsvarsverk i form av nedrast stein på nordøst-siden. Enkelte mener at også Brattås har tegn etter bygdeborg, men foreløpig er det bare registrert gravminner her.

panoramafrabygdeborg-start

 

 

 

Vestfoldraet

Vi kan ikke skrive om Brunlanes uten å lage en artikkel om Raet, det er jo dette som gjør distriktet så unikt som det er. Det kalles Vestfoldraet eller bare Raet, den sammenhengende moreneryggen som går gjennom hele Vestfold, fra Horten og helt ut til rullesteinene på Mølen. Her dukker morenen under vann, og kommer opp igjen omtrent 17 kilometer borte, og utgjør da Jomfruland.

Dette var den korte versjonen – den som ønsker å få litt mer inngående kunnskap kan lese videre.

molen-vestfoldraet

Dannelsen av Raet
Vestfoldraet er en del av det såkalte ”Oslofeltet”, et geologisk belte som strekker fra Langesund til Mjøs-traktene i nord-østlig-retning. I øst avgrenses det av Oslofjorden, og i vest av linjen Langesundsfjorden, Kongsberg, Randsfjorden. For 250 millioner år siden var det mye vulkansk aktivitet her, og det kanskje mest solgte beviset på det her i distriktet er den ettertraktede fasadesteinen Larvikitt, som da, forståelig nok, er av vulkansk opprinnelse. Men jordskorpebevegelsene fortsatte og fjellgrunnen sprakk opp. Dette resulterte i det småkollete terrenget i ytre Vestfold, der løsmassene mangler, og noen større dalformer som for eksempel Farris og Larviksfjorden.

vestfoldraet-klipper2

Nå tok naturen seg en pustepause på sånn omtrentlig 200 millioner år, før ting igjen begynte å skje for cirka 2 millioner år siden – selve oppbyggelsen av Raet!

Byggherren var ingen ringere enn isbreen som da dekte Norge. For 18-20 000 år siden lå det et 1 kilometer tykt islag over ytre Oslofjord. 7000 år senere hadde den smeltet litt, og da lå isfronten omtrent her i Brunlanes, som den gangen lå godt under havoverflaten. Klimaet varierte og for 11 000 år siden ble det kaldere igjen, noe som førte til at isfronten stoppet tilbaketrekkingen mot nord, og i de neste 7-800 årene rykket isbreen fram og tilbake flere ganger på grunn av klimavariasjonene. Som en av anleggsmaskinene til Ekvall, skjøv breen morenemasse foran seg, og dette ble en endemorene. På grunn av isens trykk på jordskorpa, ble landet presset ned så havet strakk seg lenger innover. Brunlanes lå faktisk 155 meter under havoverflaten! Der isen med alle sine underliggende steiner gled over fjellknausene, laget den avtrykk i form av skuringsstriper. Typiske overflateformer er for eksempel ”hvalskrottfjell” eller ”rundsva”, som vi kan finne gode eksempler på i nærheten av Raugland. Her finner vi blant annet også jettegryter og sigdformede relieffer.

vestfoldraet-skuringsstriper

Det meste av den store endemorenen som er opprinnelsen til Raet, ble derfor laget langt under havets overflate, da isfronten nådde ut i havet. Nå skjedde ting i litt raskere tempo (nåvel, i geologisk tidsregning i hvert fall). Den tykke isbreen smeltet bort og trykket minket på jordskorpa. Dette resulterte i at landet begynte å heve seg, og den gamle strandlinjen ble liggende høyere enn havnivået. Faktisk har undersøkelser vist at strandsonen flyttet seg 55 meter vertikalt de første 600 årene etter at isen var borte.

For å ta Solum som et eksempel, vet forskerne at strandsonen er mellom 8430 og 9000 år gammel, og at den sto 62 meter over dagens nivå.

Etter hvert som landet steg opp av havet, ble terrenget formet av bølgene. Ra-ryggen har blitt avrundet mye, og kanskje spesielt framsiden mot Skagerrak. Hovedryggen besto egentlig av 1-5 smårygger, men disse er nærmest avflatet gjennom hele Vestfold. Ved Foksrød kan vi derimot se flere smårygger tydelig i bøkeskogen. Da de høyeste partiene av Raet stakk opp, begynte havet å flytte på morenematerialet, enkelte steder mer effektivt enn andre, og noen steder ligger nå bare store flyttblokker og stein igjen (for eksempel Høysteinane på Veldre), alt av grus og sand ble ført langt bort. Dette finmaterialet har vi nå som morenejord på de flate jordene i Brunlanes. Faktisk er det funnet flyttblokker av Larvikitt så langt borte som i England.

vestfoldraet-flyttblokk

Geografisk beliggenhet og fordeling
Ved Mølen er Raet det delt opp i 6-7 mindre rygger. Disse er tydelig atskilt av blant annet oppdyrkede arealer. Videre innover i Brunlanes er det 2 eller 3-delt, og det følger nesten Rv 302 (Brunlanesveien) til sørenden av Hallevannet. Herfra går Raet over Salsås til Høysteinane. På denne strekningen demmes flere små tjern opp (Ulfsbaktjønn, Melautjønn og Steinsholttjønna). Ulfsbaktjønn er det høyestliggende vannet med 135 meter over havet. Og på Salsås er Raet på sitt høyeste, 230 meter over havoverflaten. Farriselva bryter gjennom Raet, men moreneryggen trer tydelig fram igjen i Bøkeskogen. Mellom Bøkeskogen og Bommestad er formene utydelige, moreneavsetningene dekker hele Nanset og deler av Byskogen, så her blir formene utydeligere igjen.

Oppbyggelsen av Raet må ha vært en nokså geologisk «dramatisk» tid for Brunlanes, og man kan bli rent andektig av å trå disse stedene hvor isen la grunnlaget for hele vårt distrikt.

For de som er interessert i ytterligere fakta om hele Raet, anbefales rapporten om Vestfoldraet fra 1978, skrevet av Sigrid Stokke.