Ringdue – Columba palumbus

Ringduen treffer vi stort sett over hele landet vårt, med få unntak finner den seg til rette, og er i økende bestand. Den lager reir av kvist, helst i trær av gran og blandingsskog, men også noen ganger på bygninger. Den har som regel 2 til 3 kull i sesongen som varer fra mars til oktober, og hver gang legges det 2 egg. Ungene er flygeklare etter 20 til 35 dager. De samles i store flokker på høsten og er da å finne i kornåkere, der spiser de rester etter sesongens vekster før de trekker av sted til Sørvest-Europa. Ringduen kan bli ganske tam, og finner seg til rette i parker og hager hvor den har tilgang på mat. Den spiser frø, bær, små nøtter, korn og noe planter, og i ny og ne spiser den innsekter og mark.

ringdue-juni08

ringdue-06

ringdue-010

ringdue-02

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.